L’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, aprofitant la falta d’activitats en este temps de confinament a causa del Covid-19, emprèn la tasca de digitalització en format pdf de tots aquells treballs i/o articles que es van publicar a les Actes del I i del III Congrés d’Estudis de la Marina. D’aquesta manera es vol facilitar la seua lectura i difusió ja que en breu estaran disponibles en pdf a través de la pàgina web de l’IECMA.

Cal recordar que el I Congrés de’Estudis de la Marina Alta es va celebrar el 1982 i que les conferències i comunicacions que es recullen en aquest volum es centren en temes d’història.

Pel que fa als treballs publicats a les Actes del III Congrés d’Estudis de la Marina Alta que organitzà l’IECMA al 1990 són de temàtica multidisciplinar. En total 64 articles sobre història, medi ambient, medicina, geografia, literatura, arquitectura, ….

I Congrés d’Estudis de la Marina Alta.Coedició de l’IECMA amb l’Institut d’Estudis “Juan Gil-Albert” (1986). Actualment es troba exhaurit

Articles:

García Martínez, Sebastià: “Francesc Garcia y la Segunda Germanía en la Marina Alta”.

Boronat Soler, Juan de Dios: “El poblamiento neolítico en la Marina Alta”.

Campón Gonzalvo, Júlia: “Avatares de los jerónimos de Xàbia y la fundación de Cotalba”.

Cardona Ivars, Joan Josep: “El bandolerisme del segle XIX a Benissa i rodalies”.

Casanova Colomer, Rafael: “Els llibres parroquials i les anotacions personals de Mossén Serra. Mig Segle de Rectoria a la Vall d’Alcalà als temps de la batalla d’Almansa”.

Crespo Ruano, Juan Bautista: “La isla del Portitxol: importancia de su estudio, como probable emplazamiento de Alone”.

Epalza, Míkel de: “El origen político del estado de Dénia en el siglo XI: el califa Al-Muaiti y el Rey Muyáhid”.

Ferri Chulio, Andrés de Sales: “Aproximación histórica a la mariología patronal de los pueblos que componen la Marina Alta. Alicante”.

Fullana i Mengual, Maria: “Exenciones y alistamiento de tropas en la ciudad de Dénia”.

Guinot i Rodríguez, Enric: “Reflexions al voltant del senyoriu i el reialenc: Pego, segles XII i XIV”.

Ivars Pérez; Josep: “L’estructura territorial musulmana en la Marina Alta”.

Martínez Ortiz, José: “Apuntes documentales para la historia del siglo XIII en la Marina de Alicante: Calpe, Benissa y Teulada”.

Miralles i Cebrià, Robert: “Guerra i població a la Marina Alta (1700-1720)”.

Moreno Sáez, Francisco: “Notas sobre el movimiento obrero en la Marina Alta (1900-1923)”.

Pastor Fluixà, Jaume: “Un inquisidor del segle XVIII a la Marina Alta”.

Ramis i Ramis, Ofèlia: “L’arxiu parroquial de Pedreguer”.

Rueda Carrasco, Francisco: “El viejo mercado de Dénia y su entorno”.

Torró Abad, Josep: “Església i Moriscos a la Vall de Gallinera (1578-1583).

Aspectes econòmics d’enfrontament”                                                        

III Congrés d’Estudis de la Marina Alta. Coedició de l’IECMA amb l’Institut d’Estudis “Juan Gil-Albert” (1992). Actualment es troba exhaurit

Articles:

ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA:

Casabó i Bernad, Josep: “Avance al estudio de nuevos yac-mientos paleolíticos y epipaleolíticos en el N.E. de Alicante”.

Guillem Calatayud, P; Guitart Perarnau, I.; Martínez Valle, R.; Parreño, Marta; Pascual Benito, J. Ll.: “L’ocupació prehistòrica de la cova de Bolumini (Beniarbeig, Benimeli, Marina Alta)”.

Pérez Burgos, J. Manuel; Galiana; Botella, Mª França: “Nova troballa d’art rupestre a la Marina Alta: l’abric del Seguili (Alcanalí, Alacant)”.

Trelis Martí, Julio: “La cova del Passet (Vall de Gallinera, Alacant)”.

Vicens Petit, Juan Manuel: “Aproximación al eneolítico y la edad de bronce en la Marina Alta a través de los materiales despositados en el M.A.M. de Alcoi”.

Abascal, Juan Manuel; Gisbert, Josep Antoni: “Epigrafia romana de la vil·la de l’Almadrava (Setla–Mira-rosa–Miraflor): Apéndice: nuevas aportaciones a la epigrafía de Dianium (Dénia, Alacant)”.

Fernández Izquierdo, Asunción; Gisbert Santonja, Josep Antoni: “Investigaciones arqueológicas subacuáticas en las costas de Dénia, 1985-1989”.

Gisbert, Josep A.: “Dues terrisseries romanes del territori de Dianium. Els jaciments de l’Alter de Perdigó i de la Teulera de Jesús Pobre (Dénia, Alacant)”.

Gómez Bellard, Carlos; Guérin, Pierre; Dies Cusí, Enrique: “Nou pla d’excavacions a l’alt de Benimaquia (Dénia, Alacant)”.

Castelló i Marí, Josep Salvador: “Ceràmiques d’importació del jaciment del Pic de l’Àguila (Dénia)”.

Costa Cholbi, Pascual: “Aportació a l’estudi de la distribució espacial del poblament ibèric a la Marina Alta”.

Pérez Vilatela, Luciano: “Dénia, entre Sertorio, Pompeyo y los piratas”.

Bolufer Marqués, Joaquim: “El poblament romà de Xàbia”.

Ribera Lacomba, Albert: “Dianium al període tardo-republicà: unes notes”.

Navarro Oltra, Vicente Carlos: “Troballes de monedes islàmiques a la Marina Alta”.

HISTÒRIA MEDIEVAL:

Cariñena i Balaguer, Rafael; Díaz, Borràs, Andrés: “Les aportacions de les petites societats marítimes a la lluita antibarbaresca en el segle XV: l’activitat corsària a Dénia, 1410-1420”.

Cruselles Gómez, Enrique: “Denia en el sistema de intercambios bajomedieval”.

Ivars Cervera, Joan: “El fogatge de 1381 i el morabatí de 1403 de Dénia i Xàbia”.

Menéndez Pueyo, José L.: “Estudi preliminar sobre l’existència de jueus a la ciutat de Dénia en època medieval”.

Narbona Vizcaíno, Rafael: “Inicios de la organización político institucional en los municipios valencianos del siglo XIII”.

Lapiedra, Eva: “L’aportació del regne de Dénia a l’anticroada contra els cristians en Barbastre”.

Ruzafa García, Manuel: “Un puerto valenciano a mediados del cuatrocientos, Dénia”.

HISTÒRIA MODERNA:

Sastre Reus, María José; Seser Pérez, Rosa: “El archivo de la Gobernación de Dénia: Aproximación al estudio institucional”.

Alonso Llorca, Joan Antoni; Grau Sepúlveda, Eulàlia; Vercher Lletí, Salvador: “La Marina als processos de la Batlia General de València (1556-1598)”.

Brotons Gonzálvez, Francisco J.: “La repoblación de la baronia de Orba tras la expulsión de los moriscos. Auto de nueva población y condiciones del asentamiento”.

Muñoz Carbonell, Vicent; Casanova Miret, Vicent A.: “Les cartes pobles de la Vall de Xaló i Gata, 1611-1645: una aproximació al seu estudi”.

Aranda Martínez, Victor J.: “Problemes de la repoblació posterior a l’expulsió dels moriscos a les possessions del Duc de Gandia de la Marina Alta”.

Mauri Victòria, Rafael: “Distribució social de la riquesa a Dénia en 1730”.

Giménez López, Enrique: “La Guerra de Sucesión en la comarca de la Marina”.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA:

Sanchis Costa, Josep; Gil Pericàs, Francesc: “Terra, propietat i conreus a Pego en el trànsit del segle XVIII al XIX”.

Ballester Artigues, Teresa: “Refugiats i evacuats de la Guerra Civil a la Marina Alta”.

Prats i Gràcia, Antoni: “El filòsof Francesc Alcayde i Vilar (1889-1973).Notícia biogràfica i bibliogràfica comentada”.

Llompart Català, Ricard: “Cultura popular e historia local en el ámbito rural. Reflexiones en torno a las nuevas corrientes historiográficas y su aplicación en el espacio comarcal”. Llompart Català, Ricard: “Prófugos y desertores en la segunda mitad del siglo XIX: ensayo previo de acercamiento al tema”.

Crespo Ronda, Miquel; Balaguer i Bisquert, Vicent: “Breu història del Cinema a Dénia”.

Ballester Artigues, Teresa; Gil Puigcerver, Francesca: “Els canvis del poder polític municipal a la Marina Alta: de la II República al franquisme”.

Rivero Mengual, Mª Virtudes; Estela, Maite; Caselles Monjo, Evarist: “Aportacions metodològiques a l’estudi dels arxius comarcals: el cas de la Marina Alta”.

ARQUITECTURA I URBANISME:

Mira González, Eduard: “Turisme, arquitectura i territori. La Marina Alta, una ciutat nova i problemàtica”.

Cebrián i Molina, Josep Lluís: “La Catedral de la Marina: una gran església neogòtica a Benissa”.

Banyuls i Pérez, Antoni: “Arquitectura i església en el Renaixement a la Marina (1513-1612)”.

LLENGUA I LITERATURA:

Fornés i Pérez, Lluís: “Indagació lèxica –amb lleugeres aportacions de fonètica i morfologia– realitzada en una excursió per la Marina Alta (Prenent com a marc d’anàlisi l’espai occitano-romànic)”.

Mulet i Grimalt, Carles: “El mestratge de Carles Salvador en la trajectòria literària de Maria Ibars”.

Casanova i Herrero, Emili: “Sermó de la invenció de la Creu, predicat per mossén Rafael Andrada en 1654: edició i estudi”.

ECOLOGIA I MEDI AMBIENT:

Sendra i Sastre, Andreu: “Bases per l’ordenació d’una zona humida: La marjal de Pego-Oliva”.

Sendra i Sastre, Andreu: “Els pteridòfits de la subcomarca nord. Valls de Gallinera, Pego, Alcalà, Laguart, Rectoria i Castells”.

Barber i Vallés, Antoni; Sala Bernabeu, Joan: “Distribució i autoecologia de les espècies rupícoles (faneròfits) al parc natural del Montgó”.

Banyuls i Pérez, Baptista: “Aproximació al coneixement florístic de la serra de Bèrnia”.

Barber i Vallés, Antoni; Sala i Bernabeu, Joan: “Vertebrats del parc natural del Montgó”.

MEDICINA I SALUT:

Gómez Martínez, C; Moral Cayuela, D.; Peris Antón, J. L.; Sánchez Garcia, M; Sempere Talens, M.C.: “Estudi descriptiu de pacients amb trastorns de l’estat d’ànim, amb presència/absència d’alteracions físiques, atesos per la U.S.M. de la Marina Alta”.

Ortí Lucas, Rafael: “Evolució de la incidència de les malalties evitables per la vacuna triple vírica. Avaluació de la situació immunitària a la Marina Alta”.

Nolasco Bonmatí, Andreu; Orts Muñoz, Rosa; Pérez Hoyos, Santiago; Librero López, Julián; Godoy Laserna, Catalina: “Anàlisi de la mortalitat més freqüent en la comarca de la Marina Alta (País Valencià)”.

Gilabert i Morell, Antoni; Joan i Alberola, X. Joan; Puig i Larrosa, Joan: “L’epidèmia del còlera de l’any 1884-85 a la ciutat de Dénia”.

Monfort Monfort, M.; Martín-Loeches de la Lastra, M.: “Avaluació d’una campanya de prevenció de càncer genital femení: municipi de Pedreguer, 1989”.

GEOGRAFIA:

Rosselló Verger, Vicenç: “El litoral valencià des del Molinell a Moraira”.

Rodríguez Aizpeolea, Joseba A.: “Distribució espacial i evolució de l’agricultura a la Vall d’Ebo”.

Ferrer Garcia, Carlos: “El Saladar de Dénia: evolución geomorfológica.

Ros Torres, Anna; Cantó Pons, Maite: “Usos industriales y comerciales sobre la carretera N-332 en los términos de Gata y Pedreguer”.

Bonmatí Antón, J. Fermín; Gómez López, José Daniel; Quiñonero Fernández, Francisco: “Industria y turismo en los municipios rurales de la Marina Alta”.

Penyarroja Ferrer, David: “Precipitació a l’extrem oriental de les serres bètiques”.

Cruz Orozco, Jorge: “La aplicación de la ley de la agricultura de montaña en la Marina Alta”.

Codina Bas, Juan Bautista: “La Marina Alta de Sebastián de Miñano”.

Categories: Actualitat Iecma

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies