BIBLIOGRAFIA DE LA MARINA ALTA PER TEMES

01 Bibliografia.Catàlegs

– BAS CARONELL, MANUEL : “Repertori cronològic de la bibliografia de Rafael Altamira Crevea”.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– BAS, M; ESPINÓS, A; REUS, F.: Repertori bibliogràfic de la Marina Alta (1598-1978).

Alacant, 1997

– ESCOLA-TALLER CASTELL DE DÉNIA : El llegat de l’església de Dénia.

Museu Arqueològic Dénia Dénia 1991

– ESPINÓS I QUERO, ANTONI : Fons antic de la Biblioteca Valenciana Bas Carbonell.

Ajunt Xàbia Xàbia 1990

– ESPINÓS, A.; POLO A. : Premsa periòdica a la Marina Alta (1861-1935.

Ajunt Xàbia Xàbia 1984

– FITA REVERT, RAMON : “Roc Chabàs i els arxius: notes per al seu estudi”.

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

– MARTÍNEZ MICÓ, Mª ÀNGELS : “Fons documental per a l’estudi de la comarca de la Marina Alta en l’arxiu històric de la Diputació

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

– MARTÍNEZ MICÓ, Mª ÀNGELS : “Fons documental per a l’estudi de la comarca de la Marina Alta en l’arxiu històric de la Diputació

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

– MAURI VICTORIA, RAFAEL : “Inventari dels llibres de l’arxiu de la parròquia del Naixement de María Santíssima de Xaló”.

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

– MOLL, JOSEP : “Inventari de l’arxiu de la parròquia de Sta. Anna (Campell) i dels seus anexex: Benimaurell i Fleix (la

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

– RAMIS I RAMIS, OFÈLIA : “L’arxiu parroquial de Pedreguer”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– RICO GARCIA, M.: Ensayo biográfico y bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia.

Alacant, 1986

– SESER PÉREZ, ROSA : Catálogo del fondo de la Ayudantía de Marina de Dénia y Jávea.

Conselleria de Cultura València 1988

– SESER PÉREZ, ROSA : “La sucursal a Dénia de la Cooperativa Wholesale S.L. de Manchester durant el període

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

– SESER PÉREZ, ROSA : Arxiu del Port de Dénia (1892-1969).

Ajunt Dénia Dénia 1999

03 Obres Generals

– AA DD Gran Enciclopedia Catalana.

Ed. Enciclopèdia Catalana Barcelona 1970

– AA DD: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana.

València, 1977

– ARDIT LUCAS, MANUEL : Els homes i la terra al País Valencià.

Barcelona 1993

– FUSTER, JOAN : El País Valenciano.

Barcelona 1962

– FUSTER, JOAN : Nosaltres el valencians.

Edicions 62 Barcelona 1962

08 Poligrafies

– PASTOR PASTOR, P. Diccionario de Calpe.

Ajunt Calp, Dip Alacant, CAM. Calp, 2001

– PASTOR, V.; PASTOR, J; ZARAGOZA, G.: Llibre de Calp.

Ajunt de Calp. Calp, 1991

09 Manuscrits. Documents

– BAS CARBONELL, MANUEL : “La Marina Alta en la Fènix Troyana”

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

– CAMPÓN, J.; PASTOR, J. : “Actualitació i modernització de la defensa de la costa de la Marina a l’any 1788. Comentari

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– IVARS CERVERA, JOAN : “Los homenatges de la baronia de Calp, Benissa e Teulada presos per lo magnífich Cessar Marrades

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

– JOVER CARRASCO, CARLES : “Escriptura d’establiment d’un molí a la Plana de Xàbia al s. XVIII. Comentari i transcripció”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– RICHART GOMÀ, JAUME : “Arbitratges per ala reg dels cultius de les poblacions de Beniarbeig, Benimazmut, Benicadim,

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– RICHART GOMÀ, JAUME : “Ermita de Santa Paula. Any 1405”.

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– RICHART GOMÀ, JAUME : “Inventari del castell de Gallinera, el 3.8.1497”.

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– SESER PÉREZ, ROSA : “Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l’Arxiu Mun. de Dénia. 1894-

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– SESER PÉREZ, ROSA : “Carta de l’alcalde de Dénia, Benito Nerle, dirigida al governador civil d’Alacant el dia 13 de gener de

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1990

– SESER PÉREZ, ROSA : “Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l’Arxiu MN. De Dénia. 1894-

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

– SESER PÉREZ, ROSA : “Memòries sanitàries del pobles del districte de Dénia conservades a l’arxiu municipal de Dénia.

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

– SESER PÉREZ, ROSA : “Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l’Arxiu Mun. de Dénia. 1894-

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

– SESER, R.; SASTRE, M J.; CARRASCO, C.: “Documents de la familia Chabàs existents a l’Arxiu Municipal de Dénia: notes per al seu estudi:

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

– SESER, ROSA : “Materials especials i impressos de caràcter històric a l’Arxiu Municipal de Dénia”.

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

31 Demografia

– LEYDA DAMIÀ, JOSÉ M. : “Dataos demográficos de varios señoríos del Reino de Valencia (1787)”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

33 Economia

– CANALS I BEVIÀ, FANCESC : “Metodologia d’estudis econòmics locals”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– COSTA MAS, JOSEP : “L’embranzida d’un nou model econòmic en el territori interior de la Marina Alta: el cas del municipi

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

– YBARRA, JOSEP ANTONI : “La dinàmica econòmica de la Marina Alta (implicacions territorials)”.

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

34 Dret

– ALTAMIRA, RAFAEL : Derecho consuetudinario y economía poplar en la provincia de Alicante.

Madrid 1905

37 Educació

– MORATINOS IGLESIAS, J.: Historia de la educación en Alicante.

CAPA. Alacant, 1986

– PASQUAL I TRILLA, JULI : “Les valls de la Marina Alta: un projecte d’investigació i innovacaió educativa”.

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

39 Etnografia

– BALLESTER, T. ET ALII: Oficis tradicionals de la Marina Alta.

Ins. “Juan Gil-Albert”. Alcanat, 1993

– BARBER, A; GUARDIOLA, I; ALMENARA, M.: Nits i peixos a la pesqueres de cingle.

Ajt Poble Nou, IECMA, i. Gil-Albert et alli P. Nou Benitatxell, 1999

– CABRERA GONZÁLEZ, Mª ROSARIO : “Aspectes etongràfics del poble de Benissa”.

en IV Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1984

– CAPÓ GARCIA, B.: Costumari valencià. Coses de poble.

Ed. Del Bullent. València, 1993

– CODINA BAS, JOAN B. : “Els peixos de Xàbia. Alguns aspectes de cultura popular”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– ESPINÓS QUERO, ANTONI : “Refraner de Xàbia”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– LILLO, R.; SERVER, A.; SIVERA, M.; CABRERA, X. : “Ritus i tradicions a la Marina Alta: la salpassa. Pego. La Valla d’Ebo, Forna, Benirrama..El

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

– MONJO I PASQUAL, E. A.: Saba vella.

IECMA. Teulada 1995

– PELLICER, JOAN : Costumari botànic.

Edicions del Bullent Picanya 2000

– PELLICER, JOAN : Costumari botànic 2.

Edicions del Bullent Picanya 2000

– SENDRA BAÑULS, F.: Plafons ceràmics i imatges devocionals a la Marina Alta.

I. “J Gil-Albert”, Aj de Benissa i Pego. Alacant, 1995

– SENDRA BAÑULS, FERNANDO “Un patrimoni quasi desaparegut: els molins d’aigua del riu Gorgos”.

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

– SENDRA I PIERA, JOSEP : “Estudi aproximat de la música a Pego”

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

– SIVERA, M.; SERVER, R.; LILLO, R.; CABRERA, x. : “Ritus i tradicions a la Marina Alta: La festa del Romer a Xaló”.

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

57 Ciències biològiques

– BADAL GARCIA, ERNESTINA : “El paisatge vegetal de la Marina, a partir dels carbons prehistòrics”.

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– BAÑULS, B; SOLER, J.: El paisatge vegetal de Teulada.

ACAT, IECMA, Aj Teulada. Teulada, 2000

– BANYULS I PÉREZ, B.: “Aproximació al coneixememnt florístic de la serra de Bèrnia”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BANYULS I PÉREZ, BAPTISTA : “Una aproximació a les praderies de posidònia o alguers de la Mediterrània”.

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

– BARBER, A.; SALA, J.: “Distribució i autoecologia de les espècies rupícoles (fanerofits) al parc natural del Montgó”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BARBER, A.; SALA, J.: “Vertebrats del parc natural del Montgó”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BARBER, A.; SALA, J.: “Situació actual de l’endemisme botànic ‘Silene ifacensis’ Rouy ex Willk”.

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

– BARBER, A.;CRESPO, E.; REISER, B. : “Consideracions metodolòpgiques per a un estudi descriptiu de cartografia vegetal”.

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

– CHOLBI, M.A.; SALA, J. : “La reserva marina del cap de Sant Antoni”.

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

– CIVERA MELÉNDEZ, MIGUEL A. : “Altres recursos pesquers a la Marina Alta: l’eriçó de mar”.

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

– CLIMENT GINER, DANIEL : “EL paisatge vegetal de la Marina Alta”.

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– FUMANAL, Mª P. : “Els paisatges del Montgó i del seu entorn. Aspectes geomorfològics. Evolució i quaternària”.

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– PASCUAL TRILLA, TRILLA (dir.): “Anàlisi biològica i química de les aigües del riu Girona (Marina Alta)”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– RODRÍGUEZ AIZPOLEA, JOSEBA A. : “Evolució i situació dels bancals abandonats en el parc natural del Montgó”.

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

– SENDRA I SASTRE, ANDREU : “Les orquidàcies a la Marina Alta”.

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

– SENDRA SASTRE, A.: “Els pteridòfits de la subcomarca Nord. Valls de Gallinera, Pego, Alcalà, Laguart, Rectoria i Castells”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– SENDRA SASTRE, A.: “Bases per l’ordenació d’una zona humida: La marjal de Pego-Oliva”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– SENDRA SASTRE, ANDRE : “Els rèptils de la valla de Pego i els voltants”.

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

– URIOS, V; DONAT, P.¸VIÑALS, Mª. J.: La marjal de Pego-Oliva.

IECMA. Pedreguer, 1993

61 Medicina i sanitat

– CLEMENTE, I.; VILLANUEVA, V.: Diagnòstic de salut del municipi de Teulada.

ACAT; Ajunt Teulada Teulada, 2003

– FRASÉS, MY; MORELL, A.M.;PÉREZ, S.;MULET, “El partit judicial de Dénia davant la grip de 1918-19”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– GILABERT, A.; JUAN, J.; PUIG, J.: “L’epidèmia de còlera de l’any 1884-85 a la ciutat de Dénia”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– GÓMEZ, C.; MORAL, D.; PERIS, JL.;SÁNCHEZ, M.;SEMPERE, “Estudi descriptiu de pacients amb trastorns de l’estat d’ànim; amb presència/absència d’alteracions

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– MONFORT, M.; MARATÍN-LOECHES, M.: “Avaluació d’una campanya de prevenció de càncer femení: municipi de Pedreguer, 1989”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– NOLASCO, A.;ORTS, R.;PÉREZ, S.;LBRERO, J.;GODOY, C.: “Anàlisi de la mortalitat més freqüent en la comarca de Marina Alta (País Valencià)”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– ORTÍ LUCAS, RAFAEL : ” Evolució temporal de la incidència de les malalties evitables per la vacuna triple vírica. Avaluació

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– SALVÀ I PERETÓ, FRANCESC : “Carmel Bolufer, cronista oficial de Pego”.

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

– SENDRA, MªC; BERNABEU, C.: “L’estat higiènic i snaitari de les valls de Pego. A propòsit d’una enquesta de 1924”.

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

641 Gastronomia

– ALUMNES DE 7è CURS DEL C.P. St VICENT F. DE TEULADA: Com cuinava la iaia.

C.P. Sant Vicent Ferrer. Teulada, 1995

– RODERIC TOST, A.: La cuina marinera de Dénia.

Dénia, 2003

65 Comerç. Comunicacions

– BALAGUER, VICENT : “Els mitjans de comunicació a Dénia: la radiodifusió”.

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

– GILABERT GOMÉZ, VCENT M. : “Dinàmica del transport col·lectiu al territori costaner entre València i Alacant i repercussions en el

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

7 Arts

– AA DD Guia de la artesania de Alicante.

Conselleria Economia Alacant 1983

– AA DD La cerámica de Daniya – Dénia-.

Ministeri de Cultura València 1992

– ARANDA, V.; GISBERT, J. A. : “La ceràmica tradicional a la Marina Alta. Catàleg-exposició”.

Esc-Taller Dénia, Diput Prov , Ins “J Gil-Albert” Dénia 1989

– IVARS, J.; BUIGUES, J.: El patrimoni artístico-monumental de Teulada.

ACAT, Ajunt Teulada Teulada, 1992

– PONS-SOROLLA ARNAU, FRANCISCO : “L’obra de Sorolla a Xàbia”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

72 Arquitectura i Urbanisme

– AZUAR, R.; NAVARRO, F. J. : Castillos de Alicante.

León 1995

– AZUAR, R.; RUBIAL, A.: Castillos de Alicante y Albacete

BANCAIXA. València, 1998

– BANYULS I PÉREZ, A.: “Arquitectura i església en el Renaixement a la Mrina (1513-1612)”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BANYULS I PÉREZ, ANTONI : “Arquitectura per al turisme: la utopia urbana de Bofill i el taller d’arquitectura a la Manzanera (1962-

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– BANYULS I PÉREZ, ANTONI : “La vil·la neoclàssica i el problema dels 9 quadrats. Estudi de la vil·la Piera a Benissa”.

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

– BANYULS I PÉREZ, ANTONI : “Del classicisme al neoclacissime: L’arquitectura de Francesc Pechuán (1758-1919)”.

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

– BANYULS I PÉREZ, ANTONI: “Intriducció, presència i desenvolupament de les cúpules en l’rquitectura religiosa valenciana dels

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

– BERENGUER, Mª J.; GILABERT, A. Mª.: “La torre del Molí (Mira-rosa)”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BOSCÀ I MANYANS, FRANCESC : “La colònia ducal d la platja de Gandia”.

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– BUIGUES, J.; SOLER, J. : Arquitectura tradicional de Benitatxell.

Ajunt Benitatxell, Ed. Bullent P. N. de Benitatxell 2002

– CEBRIÁN MOLINA, J. L.: “La catedral de la Marina: una gran església neogòtica a Benissa”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CENTELLES, A; MONTANER, C. : “Un exemple d’eclecticisme arquitectònic a Xàbia: la casa Bolufer”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– COLOMER, V.; GARCIA, J.J.; JARDON, R. : “Transformacions urbanístiques al litoral valencià. El cas de les Marines de Dénia”.

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– ESTOPIÑÁN TAPP, MARIA : “Estudio sobre las portadas de San Bartolomé”.

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

– ESTOPIÑÁN TAPP, MARÍA : “Comentario sobre San Bartolomé de Jávea”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

– FERRER, A.; FERRER, V.: “Arquitectura militar del s. XX a Dénia”.

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

– IVARS PÉREZ JOSEP : “Antoni Gilabert i l’arquitectura clàssica a la Marina Alta”.

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

– IVARS PÉREZ, J.: La ciutat de Dénia. Evolució i permanència del fet urbà.

CAPA. Alacant, 1982

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “La capella del Sant Crist del Calvari (Pedreguer)”.

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “L’església de la vila de Dénia”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “Dossier: l’arquitectura de la Marina Alta i la Safor des del pla d’estabilització al desenvolupament”.

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “Arquitectures del segle XX”.

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– IVARS, JOSEP;SENDRA, F.: Molins hidràulics a la Marina Alta.

Ajunt Teulada, IECMA. Teulada, 2000

– MARTÍNEZ MEDINA, ANDRÉS : “”Formigó diví, llum humana. Religiositat i modernitat en les esglésies d’estiueig del sud valencià

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– MIRA GONZÁLEZ, E.: “Turisme, arquitectura i territori.La Marina alta, una ciutat nova i problemàtica”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– REY AYNAT, MIQUEL DEL : “Un espai filtrant en l’arquitectura rural dispersa de la comarca de la Marina”.

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

– VARELA BOTELLA, SANTIAGO : “El marc valencià”.

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

– VARELA BOTELLA, SANTIAGO : “Ecce-Homo de Pego, un edifici de planta centralitzada. Ap`roximació a la seua morfologia”.

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

– VIDAL, V.M. : “L’edificació, forma urbana i protecció urbanística: el nucli antic de Benissa”.

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

74 Arts aplicades

– GAYÀ SOLER, LUIS J : “Restauració de l’hebdomadari de Santa Anna de l’hospital de Xàbia”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– GAYA SOLER, LUIS J. : “Restauración de una pintura sobre lienzo de mediados del siglo XVII”.

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

79 Jocs.Esports

– CARDONA IVARS, JOAN J. : Historia del fútbol en Benissa.

Centre Comarcal de Cronistes Oficials Alacant, 1980

80 Lingüística-Filologia

– BALDAQUÍ ESCANDELL, JOSEP M. : “El canonge Roc Chabàs i la llegua; actituds de la revista El Archivo”.

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– BALDAQUÍ ESCANDELL, JOSEP M. : “L’historiador Roc Chabàs i la llengua”.

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

– BARCELÓ TORRES, Mª CARME : “Poblament i toponomàstica de la Valla de gallinera islàmica”.

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

– BELTRAN I CALVO, V.: El parlar de Benissa.

Ajunt Benissa, Ins. J. Gil-Albert. Alacant, 1997

– CABRERA GONZÁLEZ, Mª ROSARIO.: El cultivo de la viña y la elaboración de la pasa en la comarca de la Marina.

CAPA. Alacant, 1977

– CABRERA GONZÁLEZ, R. Mar i llengua a la Marina Alta.

Ajunt Teulada, IECMA. Teulada, 2001

– CABRERA GONZÁLEZ, R.: El món mariner a Dénia.

Ajunt. Dénia, IECMA, Ins. Gil-Albert. Alacant, 1997

– CARDONA IVARS, J. J.: Els cognoms i malnoms de Benissa.

Publ. Cal. Brillants. Benissa, 1998

– CASANOVA HERRERO, E.: “Sermó de la invenció de la Creu, predicat per mossén Rafel andrada en 1654:edició i estudi”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CASANOVA, EMILI : “Notes sobre el parlar de la Marina Alta”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– FORNÉS I PÉREZ, LL. “Indagació lèxica -amb lleugeres aportacions de fonètica i morfologia- realitzada en una excursió per

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– GARCIA, J; BELTRAN, V.: El parlar de Pedreguer.

IECMA, Ajunt de Pedreguer. Pedreguer, 1994

– IVARS CERVERA, JOAN : Els noms de lloc i de persona de Dénia.

Ajunt. Dénia, IECMA, Ins. Gil-Albert. Teulada, 1995

– PONS, J.; VIDAL, J. : “Topònims de l’Atzúbia”.

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

– ROS CARRALS, ANDREU : “Toponímia”.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– ROSELLÓ IVARS, RAMON X. : “La variació i la interferència lèxico-semàntica en la comunitat de parla de Benissa”.

en XII Premis 25 abril Benissa Ajunt Benissa Benissa 1992

82 Literatura

– AA DD: Bernat Capó. Antologia.

IECMA, I. “J. Gil.-Albert”, Ajunt Benissa. Oliva, 1997

– AA DD: 9 narradors de la Marina Alta.

CAM. Alacant, 1990

– BADIA I ADELL, JOAQUIM : La creu de Teulada

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada José Mª Alpuente. València, 1904

– BATALLER CALDERON, J.: Rondalles de les Comarques Centrals valencianes

IECMA, IEVA, C. Alfons el Vell. Ontinyent, 2001

– BOIX, VICENTE: La creu de la peña

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada Salvador Amargós. València, 1868

– BOTELLA CARBONELL, JUAN : La reconquista de Denia.

Imp. Botella Dénia 1874

– CALATAYUD BAYÀ, JOSÉ: El moro abofetejat

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada València, 1945

– LAROUSSE, JADI El jardí del desert (edició en valencià-castellà-àrab).

Ajunt Xàbia. Xàbia, 2002

– MONJO I PASQUAL, E. A.: Relats a recer del Montgó.

Ajunts. De Xàbia i Gata. Xàbia, 1997

– MULET GRIMALT, C.: “El mestratge de Carles Salvador en la trajectòria literària de Maria Ibars”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

902 Arqueologia

– ARROYO, R.; BOLUFER, J. : “Anàlisi nuimismàtica del conjunt monetari de la Punta de l’Arenal (Col·leció Segarra Llamas)”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– BAENA, J.; LUQUE, M. : “Modelo de análisis de industrias líticas no elaboradas”.

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

– BARCELÓ TORRES, CARME : “Una inscripció àrab de Xàbia”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– BOLUFER I MARQUÉS, JOAQUIM : “La necròpolis del Muntanyar”.

en Xàbiga 1 Ajunt Xàbia Xàbia 1986

– BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM : “Les llànties romanes de la punta de l’Arenal”.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM : “Un grafit ibèric sosbre l’àmfora itàlica del Museu de Xàbia”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIN : “Ceràmiques fines tardanes de la Punta de l’Arenal”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– CANO PAN, JUAN A. : “Prospección de materiales líticos al aire libre: la aplicación del muestreo estratigráfico”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

– CASABÓ BERNAD, JOSEP A. : “Materials paelolítics de les col·leccions Llamas i Bolufer Marqués en el Museu de Xàbia”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

– CASABÓ I BERNAD, JOSEP A. : “La industria lítica de la Cova Fosca. Nuevos datos para el conocimineto del proceso de

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

– CASABÓ I I BERNAD, JOSEP A. : “Resultats de la segona campanya d’excavacions d’urgència en la necropòlis romana del Muntanyar

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

– FALCÓ. V.; CASABÓ, J. A. : “Téssera de plom inèdita trobada al jaciment ibèric del Pic de l’Àguila (Dénia, Alacant)”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

– GARCIA, J. M.; MORAÑO, I.; WIT, H. M. De : “Excavaciones en el yacimiento de les Capsades. Campaña 1991”.

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

– MONTES BERNÁRDEZ, RICARDO : “Subsistencia y depredación. Orígenes del poblamiento prehistórico en el sureste español”.

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

– NAYA I ALEMANY, FERRAN-L. : “La casota-Fleix. La Vall de Laguar. Excavació arqueològica de salvament”.

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

– QUEROL, Mª A- : “Desde el Pleistoceno”.

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

– RONDA FEMENIA, ANA : Arqueologia de Benissa

Ajunt Benissa, Ins “J Gil-Albert” Alacant 1990

– SIMÓN GARCÍA, JOSÉ L. : “Materials prehistòrics de jaciments d’Alcalà d’Henares al Museu de Xàbia”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– SOLÉ, A.; VILA, A. : “La micromorfología de suelos aplicada a ala arqueología. Dos casos a modo de ejemplo: el cingle

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

– VILA, A.; WÜNSCH, G. : “Un pequeño paso antes del gran salto. Buscando com preguntar (o investigación teórico-

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

903 Prehisòria

– BERNABEU, J.; OROZCO, T. : ” El Neolític antic a la Marina Alta”.

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– BORONAT SOLER, JUAN DE d. : “El poblamiento neolítico en la Marina Alta”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– CASABÓ I BERNAD “Avance al estudio de nuevos yacimientos paleolíticos y epip. en el NE de Alicante”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CASABÓ, J; MARTINEZ, E.; SAMPEDRO, J .: “Art rupestre al Montgó”.

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– FUMANAL, , MP; OLMO, J; MARTINEZ, R.; CASABÓ, J. : “Les societats depredadores del Montgó. Estratègies d’aprofitament de recursos a Cova Foradada”.

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– GUILLEM, P; GUITART, I et alli “L’ocupació prehistòrica de la cova Bolumini (Beniarbeig, Benimeli, Marina Alta)”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– LÓPEZ PADILLA, JUAN A. : “El material ossi de la Cova del Montgó (Xàabia). Les excavacions de J. Belda (1935-1936)”.

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– PÉREZ, J M; GALIANA, M. F.: “Nova troballa d’art rupestre a la Marina Alta: l’abric del seguili (Alcanalí-Alacant)”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– SIMÓN GARACIA, JOSÉ L. : “Xàbia a l’edat del bronze”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– SIMÓN GARCIA, J. L. : “Les societats del II mil·leni a C. Al Montgó”.

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– SOLER DÍAZ, JORGE : “La Cova del Montgó en el marc del fenòmen funerari del III mil·leni a C. A la Marina Alta

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

– TRELIS MARTÍ, J.: “La cova del Passet ((Valle de Gallinera, Alacant)”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– VICENS PETIT, J M. : “Aproximación al Eneolítico y la edad del Bronce en la Marina Alta a través de los materiales

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– VILLAVERDE, V.; MARTINEZ-VALLE, R.; GUILLEM-C, ET ALII “Els nivells magdalenians de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira). Resultat del sondeig del

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

91 Geografia

– AA DD Atlas de la Marina Alta.

CAM Alacant 1993

– BANYULS, B.; VIÑALS, M. J.; CAMARASA, A.M.: “Problemàtica del es inndacions en la conca baixa del riu Gorgos”.

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

– BONMATÍ, F.; GÓMEZ, J.D.; QUIÑONERO, F.: “Industria y turismo en los municipios rurales de la Marina Alta”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CODINA BAS, JUAN B.: “La Marina Alta de Sebastián de Miñano”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– COSTA MAS, JOSÉ.: El Marquesat de Dénia.

València, 1972

– CRUZ OROZCO, JORGE : “La aplicació de la ley de la agricultura de montaña en la Marina Alta”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– FERRER GARCIA, CARLOS : “El Saladar de Dénia: evolución geomorfológica”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– FUMANAL, Mª P.; VIÑALS, Mª J. : “El litoral de Xàbia: contrastes morfológicos y genéticos”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

LULL, JOSÉ: La Alineación Solar de La Foradà en La Vall de Gallinera.

Ajuntament de La Vall de Gallinera., 2008.

– ORTUÑO, VICENT : “L’espai litoral: una ordenació pendent”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– PENYARROJA FERRER, DAVID: “Precipitació a l’extrem oriental de les serres bètiques”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– RODRÍGUEZ AIZPOLEA, JOSEBA: “Distribució espacial i evolució de l’agricultura a la vall d’Ebo”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– ROS, A.; CANTÓ, M.: “”Usos industriales y comerciales sobre la carretera N-332 en los términos de Gata y Pedreguer”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– ROSSELLÓ VERGER, VICENÇ : “El litoral valencià des del Molinell a Moraira”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– TORRES FAUS, F.: Les divisions territorials de la Marina.

Ajunt Benissa, Ins “J.Gil-Albert”. Alacant, 1998

929 Biografia

– BAS CARBONELL, MANUEL : Roque Chabàs. El historiador de la Renaixença.

Canfali-Marina Alta Dénia 1995

– BAS CARONELL, MANUEL : “Damián Giner, Cristóbal Bas i Francisco Segura, tres escriptors de Xàbia”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– ESPINÓS, A.; POLO, F. : “Godofredo Cruañes Signes (1867-1939)”.

en Xàbiga 1 Ajunt Xàbia Xàbia 1986

929 Biografies

– CALATAYUD BAYÀ, J.: Diccionario abreviado de personajes alicantinos.

CAPA. Alacant, 1977

93 Histª Antiga

– ABAD, L.; ABASCAL, J.M. : Textos para la historia de Alicante. Histsoria Antigua.

Ins. J. Gil Albert Alacant 1991

– BAIDAL, J. A.; MOLINA, J.; MORA, J. M.; VICENT, O. : “El poblamineto de época romana en Jávea”.

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

– BASCAL, J.M.; GISBERT, J.A.: “Epografía romana de la villa de l’Almadrava (Setla-Mira-rosa-Miraflor).Apéndice: nuevas aport. a la

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BRU I VIDAL, SANTIAGO : Les terres valencianes durant l’època romana

València 1963

– CASTELLÓ MAURI, JOSEP S.: “Ceràmiques d’importació del jaciment del Pic de l’Àguila (Dénia).”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CASTELLÓ, J.; COSTA, P. : “El jaciment ibèric de Coll de Pous”.

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

– COSTA CHOLBI, PASQUAL: “Aportació a l’estudi de la distribució espacial del poblament ibèric a la Marina Alta”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CRESPO RUANO, JUAN B.: “La isla del Portichol.Importancia de su estudio, como probable emplazamiento de “Alone”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– GISBERT SANTONJA, J.A.: “Dues terrisseries romanes en el territori de Dianium. Els jaciments de l’Alter de Perdigó i de la

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– GÓMEZ, C; GUERIN, P.;DIES, E.: “Nou pla d’excavacions a l’Alt de Benimaquia (Dénia. Alacant). Primers resultats”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– MANGAS MANJARES, J.:. “Hispania Romana”,

en Historia de España I. Barcelona, 1980

– PÉREZ VILATELA, LUCIANO: Dénia entre Sertorio, Pompeyo y los piratas”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– RIBERA LACOMBA, ALBERT: “Dianium al període tardo-republicà”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– ROSSER LIMIÑANA, PABLO : “Análisis petográfico, espacial y circuitos de intercambio de los útiles de piedra pulimentada con

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

– SALA BELLES, FELICIANA : “Contribució al estudio del tráfico marítimo antiguo en la costa norte de la provincia de Alicante”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

93 Història General

– AA DD Nuestra historia.

Valencia 1980

– AA DD El Archivo. Revista de Ciencias Históricas 1886-1893.

Dénia 1886

– AA DD Història del País Valencià.

Edicions 62 Barcelona 1988

– AA DD Historia del Pueblo valenciano.

Diari Levante Valencia 1988

– AA DD: Hª de la Marina Alta (2 vol) (publicada en fascicles).

Levante, Informació, IECMA Alacant, 1999

– BOIX RICARTE, VICENTE : Historia de la ciudad y Reino de Valencia.

València 1845

– CARDONA IVARS, JOAN J.: “La Parròquia de Benissa”.

en II Premis “25 d’Abril” Benissa Ajunt Benissa. Benissa, 1982

– ESCOLANO, GASPAR : Décadas de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia.

València 1610

– FURIÓ, A. : Història del País Valencià.

València 1995

– SANCHIS Y SIVERA, JOSÉ : Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la dióceisis de Valencia.

Tipogrfía Moderna València 1922

930 Ciència de la història

– GARCIA FRASQUET, GABRIEL : “Roc Chabàs i la història de Gandia”.

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

930 Ciències auxliars de la Hª

– MARTÍNEZ BUENAGA, IGNACIO : “Gliptografia al castell de Dénia: estudi i experiència docent”.

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

94 Histª Medieval

– BARCELÓ TORRES, CARMEN : “La làpida àrab del Museu de Xàbia.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– BARCELÓ, CARME : “L’hitoriador roc Chabàs i el passat islàmic valencià”.

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

– BAS CARBONELL, MANUEL : Sant Vicent Ferrer a Teulada.

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada Ajunt de Teulada. Teulada, 1989

– BAZZANA, A.; CRESSIER, P.; GUICHARD, P.: Les chateaux ruraux d’Al-Andaalus. Histore et archéologie des Husun du Sud-est de l’Espagne.

Madrid 1988

– BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM: “Troballes de monedes islàmiques a la Marina Alta”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CAMPÓN GONZALBO, JÚLIA : “Contribuicó a l’estudi de Benissa, Teulada i Calp”.

en VIII Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1988

– CAMPÓN GONZALVO, JÚLIA : “Avatares de los Jerónimos de Xàbia y la fundación de Cotalba”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– CARIÑENA, R.; DÍAZ, A.: “Les aportacions de les petites societats marítimes a la lluita antibarbaresca en el segle XV: l’activitat

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CRUSELLES GÓMEZ, E.: “Dénia en el sistema de intercambios bajomedieval”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– EPALZA, MÍKEL DE “Influències àrabs en l’alimentació de la Marina Nord”.

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

– EPALZA, MÍKEL DE : “L’estructuració comarcal de la Marina d’Ondara (textos i topònims”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– EPAQLZA, MÍKEL DE : “El origen político del estado de Dénia en el siglo XI: el califa Al-Muaiti y el Rey Muyáhid”

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– FERRI CHULIO, ANDRÉS DE SALES : “Aproximación histórica a la mariología patronal de los pueblos que componen la Marina Alta”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC : “Reflexions al voltant del senyoriu i el reialenc: Pego, segles XII i XIV”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– GUINOT, E; IVARS, J.: Carta de Poblament de Teulada concedida pel rei Pere III l’any 1277.

Ajunt de Teulada. Teulada 2003

– HINOJOSA MONTALVO, J.: Textos para la historia medieval de Alicante.

Alacant, 1990

– HINOJOSA MONTALVO, J.: Las tierras alicantinas en la Edad Media.

Alacant, 1995

– IVARS CERVERA, JOAN : “El fogatge de 1381 i el morabatí de 1403 de Xàbia i Dénia”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia Alacant, 1992

– IVARS CERVERA, JOAN : “Baronia de Calp (Territori i població del s. XIV al XVII)”.

en III Premis “25 d’Abril” Benissa Ajunt Benissa. Benissa, 1983

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “L’estructura territorial musulmana en la Marina Alta”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “El lloc d’Ifac. Una fundació del segle XIII”.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “L’ermita de Santa Paula de Dénia”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– LAPIEDRA, EVA : “L’aportació del regne de Dénia a l’anticroada contra els crostians en Barbastre”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– LEYDA DAMIÀ, JOSÉ M. : “Comentario numismático de “El Libro del primitivos privilegios de Alicante” otorgados por Alfonso

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

– Llibre del Repartiment.

València, 1978

– LÓPEZ ELUM, PEDROP : “Conquista i repoblació de Dénia”

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

– MARTÍNEZ ORTIZ, JOSÉ : “Apuntes documentales para la historia del segle XIII en la Marina Alta de Alicante”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– MENÉNDEZ PUEYO, J. L.: “Estudi preliminar sobre l’existència de jueus a la ciutat de Dénia en època medieval”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– MUNTANER, R.: Crònica.

Barcelona, 1977

– NARBONA VIZCAÍNO, R.: “Inicios de la organización político institucional en los municipios valencianos del siglo XIII”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– RICHART CASTELL, JAUME : “Ondara i el seu castell: 1372/1407”.

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

– RODRIGO LIZONDO, MATEU : “Roc Chabàs, historiador medievalista”.

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

– ROIG I SARRIÓN, PEPA : “Les ceràamiques baix-medievals dels Museu Municipal de Xàbia”.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– ROS I CARRALS, VICENTA : “Aproximació a l’estudi de la dona i la infància a la baixa edat mitjana”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– RUZAFA GARCIA, MANUEL : “Un puerto valenciano a mediados del cuatrocientos, Dénia”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– SANCHIS I MARTÍNEZ, VICENT : “Els rahals del llibre del Repartiment”.

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

95 Histª Moderna

– ALEMANY GARCIA, SALVADOR : “Forna: entre la vespra i l’edemà de l’expulsió”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– ALEMANY, S.;SASTRE, Mª J.: “Un assumpte de moralitat: el cas de Rosa Vives. Teulada 1739”.

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– ALEMANY, S; SASTRE, MªJ.;CASELLES, E.: Recerques sobre la història de Pego i la seua vall 1.

I. “J Gil-Albert”, Ajunt Pego. Alacant, 1990

– ALMELA GUILLEN, JOSÉ : Memorias de la villa de Pego.

Autor València 1986

– ALONSO, J . J.; GRAU, E.;VERCHER, S.: “La Marina als processos de la Batlia General de València (1556-1598): Els cas de les Almadraves”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– ARANDA MARTÍNEZ, V. : “Problemes de la repoblació posterior a l’expulsió dels moriscos a les possessions del Duc de Gandia

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BERNABEU MESTRE, JOSEP : “Dénia front al perill de contagi de 1598. Actes y provisions tocants al morbo o mal contagiós”.

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

– BORONAT Y BARRACHINA, PASCUAL : Los moriscos españoles y su expulsión.

València 1901

– BROTONS GONZÁLVEZ, F. J.: “La repoblación de la baronia de Orba tras la expulsión de los mosriscos. Auto de nueva pobación y

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– CABANILLES IBÁÑEZ, IMMACULADA : “Comerç d’inportació i exportació i d’exportació al port de Dénia (1700-1701)”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– CASANOVA COLOMER, RAFAEL : “Els llibres parroquials i les anotacions personals de mossén Serra. Mig segle de Rectoria a la vall

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– CASELLES, E.; LÓPEZ, A. : “L’endeutament del camperolat de la Marina”.

en VII Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1987

– CASEY, JAMES : El Regne de València al segle XVII.

Curial edicions Barcelona 1981

– CASEY, JAMES : Bandos y bandidos en la Valencia moderna”.

en Homentage al r. Sebastià García. València 1988

– CASTAÑEDA Y ALCOVER, V.: Relaciones geográficas, topográficas… del Reyno de Valencia.

Madrid, 1921

– CASTELLÓ, JOSÉ: Descripción del Reino de Valencia.

València, 1783

– CAVANILLES, JOSEPH: Observaciones sobre la historia, geografia… del Reyno de Valencia.

Madrid, 1795

– CHIQUILLO PÉREZ, J. A. : “La nobleza austracista en la guerra de Sucesión: algunas hipótesis sobre sus participación”.

en Estudis nº 17. València 1992

– CODINA BAS, J.: La Marina Alta de José Castelló.

València, 1993

– CODINA BAS, JUAN B. “Jávea en la guerra contra la convención francesa (1793-1795)”.

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

– CUEVAS I CASAÑA, JOAQUIM : “Cap a un model demogràfic comarcal: Benissa als segles XVI, XVII, XVIII”.

en IX Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1989

– ESTARCA CATALÀ, TONI : “La dissolució del règim senyorial a la Marina Alta: el cas de la naronia de Pamis”.

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

– FUSTER, JOAN : La decadència al País Valencià.

Barcelona 1985

– GARCIA MARTÍNEZ, S. : “Francesc García y la Seguinda Germanía en la Marina Alta”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– GARCIA MARTÍNEZ, SEBASTIÀ : “Bandositats de la Marina”.

en I Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1981

– GIMÉNEZ LÓPEZ, E. : “La guerra de sucesión en la comarca de la Marina”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– GIMÉNEZ, V.:PASTOR, J.: “Demografia, producció delmal i productivitat del treball a Xaló, Vall d’Alcalà i Pedreguer (1555-

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL A. : “Orígens de l’ensenyança pública de les xiquetes de Dénia (1781/1787)”.

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

– IVARS CERVERA, JOAN : “Vinculacions econòmiques de la companyia de Jesús amb la Marina Alta (segles XVI-XIX)”

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– IVARS CERVERA, JOAN : “Acte de nova població del lloc i baronia de Benidoleig (1611). Transcripció i comentari”

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– IVARS PÉREZ, JOSEP : “Un plànol de Dénia del segle XVIII”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– IVARS, JOAN; IVARS, JOSEP : “La vila de Teulada. Procés de fortificació i estructura urbana”.

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– JOVER CARRASCO, CARLES : “Expedient d’ederrocament de cases al portal de la Mar, fora del mur, per a la reparació d’un llenç de

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– JOVER CARRASCO, CARLES : “La població a la Marina Alta: el cas de Xàbia (segles XVI-XVIII)”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– LA PARRA, SANTIAGO : “Roc Chabàs i els moriscos: una ambigüitat calculada o un silenci comnplice?”.

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

– LAPEYRE, H.: Geografia de la España morisca.

València, 1986

– MARTÍNEZ, E.; FORT, A. : “Ondara: canivs després de l’expulsió dels moriscos (II)”.

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

– MARTÍNEZ, E.; FORT, A. : “Ondara: canivs després de l’expulsió dels moriscos (I)”.

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

– MAURI VICTORIA, R.: “Distribució social de la riquesa a Dénia en 1730”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– MAURI VICTORIA, RAFAEL : “Senyoria i propietat a Dénia durant la primera meitat del segle XVIII: el capbreu de 1734-37”.

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– MAURI, , R.; CUEVAS, J.: “L’evolució demogràfica de la Vall de Xaló (1620-1850)”.

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

– MIÑANA, J. M.: De Bello Rustico Valentino.

La Haya, 1752

– MIRALLES I CEBRIAN, ROBERT : La demografia a Ondara al segle XVIII.

Ajunt Ondara Ondara 1981

– MUÑOZ, V.; CASANOVA, V. A.: “Les cartes pobles de la Vall de Xaló i Gata, 1611-1645: una aproximació aal seu estudi”

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– OLIVER NARBONA, M.: Las almadrabas de la costa alicantina.

Alacant, 1982

– PASTOR FLUIXÀ, JAUME : “Un inquisidor del segle XVIII a la Marina Alta”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– PASTOR I FLUIXÀ, JAUME : “Les guardes i la capitalitat”.

en VI Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1986

– PASTOR, J; CAMPÓN, J. : VI centenari de la partició del terme de Calp.

Ajunt de Benissa, Teulada i Calp Calp 1986

– ROS I CARRALS, VICENTA : “Xàbia. Els cens de 1646. Transcrpció i comentari.”

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– SANCHIS COSTA, JOSEP : “Gitanos i altres minories marginals a Pego, a finals del segle XVIII”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– SASTRE REUS, Mª J. : “La lluita pel poder municipal: Pego en la segona meitat del segle XVIII”.

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

– SASTRE, Mª J.; ALEMANY, S.; MONCHO, S. : Dels moriscos als maulets. La Marina alta al segle XVII.

CAPA Alacant 1986

– SASTRE, Mª J.; SESER, R.: “El archivo de la gobernación de Dénia: Aproximación al estudio institucional”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– SASTRE, Mª J; ALEMANY, S. : “La lluita pel poer municipal. Xàbia al segle XVIII”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– TORRÓ I ABAD, JOSEP : “Església i moriscos a la Vall de Gallinera (1578-1583). Aspectes econòmics d’enfrontament”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

96 Histª Contemporània

– ALMELA COTS, JOAN M. : “La repressió de la vida quotidiana a la postguerra d’una població rural: Pego 1939/1941”.

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

– AA DD Historia de la provincia de Alicante.

Murcia 1985

– ABELLAN GARCIA, A.: Los ferrocarriles del Sureste.

Madrid 1979

– ÁLVAREZ ABAD, MIGUEL A. : “Pressupostos municipals de la vila de Benissa (1877-1878 a 1887-1888)”.

en X Premis 25 abril Benissa Ajunt Benissa Benissa 1990

ARAGÓ, EMILIO: El còlera de 1885 a La Vall de Gallinera. Ajunt. de la Vall de Gallinera. 2007

– BALAGUER BISQUERT, V.: “Les bandes de música a Dénia”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BALAGUER BISQUERT, V.: Dénia a la posguerra: vivències i documents.

Canfali, Ajunt Dénia. Dénia, 2003

– BALAGUER BISQUERT, VICENT : “Les falles a Dénia en la seua primera etapa: 1947-1961”.

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

– BALLESTER ARTIGUES, T. : “Refugiats i evacuats de la guerra civil a la Marina Alta”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BALLESTER ARTIGUES, T.: La Segona República a la Marina Alta.

Ins. “Juan Gil-Albert”. Alcanat, 1997

– BALLESTER ARTIGUES, T.: La Segona República a Pedreguer (1931-1039).

IECMA, Ajunt de Pedreguer. Pedreguer, 1994

– BALLESTER ARTIGUES, TERESA : “La repressió de la Guerra Civil i la posguerra a Dénia”.

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

– BALLESTER ARTIGUES, TERESA : “Dénia: del caciquisme al franquisme”.

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

– BALLESTER ARTIGUES, TERESA : “La política agrària de Dénia durant la guerra civil”.

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

– BALLESTER ARTIGUES, TERESA : “De la repressió a la profilaxi: els inicis de la lluita contra la lepra al País Valencià contemporani, 1877-

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

– BALLESTER ARTIGUES, TERESA : ” La col·lectivitat agrícola de Castell de Castells, 1936-39″.

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– BALLESTER ARTIGUES, TERESA: “La transició”.

en V Premis “25 d’Abril” Benissa Ajunt Benissa. Benissa, 1985

– BALLESTER, T.; GIL, F.: “Els canvis del poder polític municipal a la Marina Alta: De la II República al franquisme”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– BAS CARBONELL, MANUEL : “150 aniversari del naixement de Roc Chabàs”.

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

– BAS MARTÍN, NICOLÁS : “La Marina Alta en la revista Valencia Atracción (1926-1986)”.

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

– BERNABEU MESTRE, J; BALLESTER ARTIGUES, T.: La ciutat del dolor.

Ajunt. Teulada, IECMA. Teulada, 2002

– BERNABEU, J.; BALLESTER, T. : “Lepra i societat en la primera meitat del segle XX: la colònia-sanatori de Fontilles (1908-1932 i la

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

– CALVO PUIG , J.: Agricultura, industria y comercio en la Dénia del siglo XIX.

Canfali, Ajunt Dénia, Lib. Publics, ECU. Dénia, 2003

– CALVO PUIG, JAVIER : “El tràfic portuari a la Dénia de 1832”.

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

– CARDONA IVARS, JOAN J. : La epidemia de gripe de 1918 en Benissa y comarca.

Ajunt Benissa Benissa, 1973

– CARDONA IVARS, JOAN J.: “El bandolerisme del segle XIX a Benissa i rodalies”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– CARRIÓ ARTIGUES, ANTONI L (Pròleg) : 100 anys d’ordenances municipals

Ajunt Pedreguer Pedreguer 1999

– COSTA MAS, JOSEP : “Les indústries tradicionals de la Marina Alta. El joguet, la marroquineria i els mobles”.

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– CRESPO, M.; BALAGUER, V.: “Breu història del cinema a Dénia”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– DOMÉNEC, J.; IVARS, JOSEP : “Els molins d’aigua a la conca del Girona”.

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

– ESPINÓS QUERO, ANTONI : “Notes per un estudi de la població de Xàbia (1871-1890)”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– ESPINÓS, A.; POLO, A. : “Aproximació a l’estudi de la lepra i les seues implicacioons socio-polítiques a la Marina Alta”.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– FERRER I HERMENEGILDO, VICENT : “Projectes ferroviaris a la comarca de la Marina Alta”.

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

– FERRER I HERMENEGILDO, VICENT : “Breu història del ferrocarril de la Marina”.

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

– FONT REUS, Mª ISABEL : “Estructura grària de Dénia a finals del segle XIX”.

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– FONT REUS, Mª ISABEL : “La instalació del gas a Dénia, la fàbrica del gas”.

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– FRASQUET FAUS, EDUARD : “Revolució burgesa i pervivències feudals: Pedreguer 1837-1867”.

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

– FUERTES LLOPIS, Mª JESÚS : “La vinya en l’arxiu del Ministeri d’Afers Exteriors i en els arxius de París”.

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

– FULLANA MENGUAL, MARIA: “Exenciones y alistamiento de tropas en la ciudad de Dénia”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– GIL PUIGCERVER, FRANCESCA : “Les eleccions municipals de 1931 a Xàbia”.

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

– LLOMPART CATALÀ, R. : Cultura popular e historia local en el ámbito rural. Reflexiones en torno a las nuevas corrientes

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– LLOMPART CATALÀ, R. : “Préofugos i desertores en la seguna mitad del siglo XIX: ensayo previo de acercamiento al tema”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico.. de España y sus posesiones de Ultramar.

Madrid, 1845

– MARTÍNEZ GALLEGO, FRANCESC A. : “Estructures agràries al país de la pansa: Dénia, 1860”.

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

– MIRALLES I CEBRIÀ, ROBERT : “Guerra i població a la Marina Alta (1700-1923)”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– MONSERRAT CERVERA, MIGUEL : Del vivir y morir en Alcalalí. 1871-1930.

Edicioones Aitana Alacant 1998

– MORENO SÁEZ, FRANCISCO : “Notes sobre el caciquisme a la Marina Alta, de 1890 a 1921”.

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

– MORENO SÁEZ, FRANCISCO : “Notas sobre el movimiento obrero en la Marina Alta (1900-1923)”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– PALAU, MOSSÉN F.: El Llobarro.

Ed. Marina Alta. Pedreguer, 1983

– PALAZÓN FERRANDO, SALVADOR : “Evolució demogràfica del Baix Marquesat. 1970-1986”.

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– PRATS GRÀCIA, A.: “El filòsof Francesc Alcayde i de Vilar (1889-1973). Notícia biogràfica i bibliogràfica comentada”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– PUIGCERVER GILABERT, Mª TERESA : “Rituals diagnóstico-terapèutics en la medicina popular a Pedreguer”

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– RAMOS PÉREZ, V.: Crónica de la provincia de Alicante.

Alacant, 1979

– RAMOS PÉREZ, V.: Hª parlamentaria, política y obrera de la prov de Alicante (1834-1936).

Alacant, 1988

– RAMOS PÉREZ, V.: Historia de la Diputación de Alicante.

Alacant, 2000

– REUS I BOYD-SWAN, FRAANCESC : “El teatre a Xàbia”.

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

– RIVERO, M.V.;ESTELA, M.;CASELLES, E. “Aportacions metodològiques a l’estudi dels arxius comarcals: el cas de la Marina Alta”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– RUEDA CARRASCO, MANUEL F.: “El viejo mercado de Dénia y su entorno”.

en Actes del I Congrés d’Estudis de la Marina Alta I Est. “J Gil-Albert”, Diput Prov. Alacant, 1986

– RUEDA, MANUEL : “Crònica de l’aparició de l’enllumenat públic i d’ús domètic a Dénia i el seu ús i evolució fins

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

– SALORT I VIVES, SALVADOR : “La hisenda liberal de Dénia (1850-1900)”.

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

– SALORT I VIVES, SALVADOR : “La hisenda municipal de Dénia en la transició des de l’antic Règim al Liberalisme (1800-1850)”.

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

– SÁNCHEZ GARCIA,. ROSA : “Algunes idees sobre l’origen del sanatori de Fontilles”

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

– SANCHIS, J.; GIL, F.: “Terra, propietat i conreus a Pego en el trànsit del segle XVIII al XIX”.

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. “J Gil-Albert”, Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

– SEGARRA LLAMAS, JOSÉ : “Sorteo de quintos del año 1823”

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

– SEVILLA PARRA, LLUIS : “Joaquín Ballester en el context del catolicisme valencià”.

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

– SIMEÓN RIERA, J. D. : “Repensar el franquisme des d’una comunitat rural: el cas de Xàbia, 1939-53”.

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

– SOLANICH, TOMÁS : Memoria sobre el puerto de Denia

Pedro Botella Dénia 1867

– ZURITA ALDEGEUR, RAFEL : “Una faceta del caquisme. El frau electoral en els districtes de Dénia i Pego (1875-1890)”.

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

97 Història local

– CAMPÓN, J.; PASTOR, J. : Historia de Calp.

Ajunt de Calp Calp 1989

– CHABÀS LLORENS, ROQUE : Historia de Dénia.

Inst. Estudis Alacantins Alacant, 1975

– CRUAÑES, GODOFREDO : “Efemérides históricas de la Villa de Jávea”.

en Xàbiga 1 Ajunt Xàbia Xàbia 1986

– ESPINÓS, A.; POLO, F. : Xàbia. Anotaciones históricas de una villa mediterránea.

Ajunt Xàbia, Ins “J Gil-Albert” Xàbia 1985

– GARCIA, V.; PEDRÓS, J. : Historia del Poble Nou de Benitachell.

Ajunt Poble Nou Benitatxell Poble Nou 1976

– GINER GUERRI, S.: Historia de Murla.

I. “J Gil-Albert”. Alacant, 1995

– LLOPIS BERTOMEU, VICENTE : Calpe.

Diput.Prov . Alacant Alacant, 1975

– LLOPIS BERTOMEU, VICENTE : Teulada.

Ajunt Teulada Teulada, 2000

– MESTRE PALACIO, JOAQUÍN : Alcalalí.

Ins Est. Alicantinos Alacant 1970

– PASTOR PASTOR, P. Calp, ayer y hoy.

Ajunt de Calp. Calp, 1997

– PASTOR PASTOR, P. Calpe, gentes y hechos.

Ajunt Calp, CAM. Calp, 1994

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies