AVÍS LEGAL

En compliment de l’art. 10 de Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem que el responsable d’aquest lloc web és:

IDENTITAT: “INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS MARINA ALTA”

C.I.F / N.I.F.: G03203445

ADREÇA: C/ SANT JOSEP, 2, 03760 ONDARA (ALACANT)

TELÈFON: 965760204

E-MAIL: joan.ivars@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVADESA

La present política de privadesa és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com en tot allò que no resulte contrari a la normativa indicada, a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, i/o aquelles que les pugueren substituir o actualitzar en el futur.

La nostra organització està compromesa amb la privadesa de les seues dades personals. Les dades personals facilitades són necessàries per a prestar els nostres serveis i són tractades de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adequada de les mateixes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il.lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través del present document volem oferir-li de forma transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les seues dades personals que realitza aquesta organització.

I.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

IDENTITAT: INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS MARINA ALTA

C.I.F. / N.I.F.: G03203445

ADREÇA: C/ SANT JOSEP, 2, 03760 ONDARA (ALICANTE)

TELÈFON: 965760204

E-MAIL: joan.ivars@gmail.com

 

II.- DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

1.- Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així es dispose en els tractaments específics.

2.- Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació al núvol i/o serveis per a l’enviament d’e-mails, de comunicació, així com d’altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser: 

– Cedits a empreses de serveis informàtics ubicades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o,

– Transferits a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l’EEE acollits a l’escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per a garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

3.- Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguen requerits en compliment d’obligacions legals.  

III.- BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals els informarem de la base legal que ho legitima.

IV.- DRETS

DRET D’ACCÉS

És el dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tracatant o no dades personals que concerneixen a l’interessat i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació: els caps del tractament, les categories de dades personals de que es tracte, els destinataris o les categories de destinataris als que es van comunicar o seran comunicades les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per a determinar aquest termini, l’existència del dret a sol.licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat o a oposar-se a aquest tractament, dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l‘existència, en el seu cas, de decisions automatitzades, inclosa l’el.laboració de perfils, quan es transferisquen dades a tercers països el dret a ser informat de les garanties adequades aplicades.

DRET DE RECTIFICACIÓ

És el dret a sol.licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incompletes. S’ha de tenir en compte que al facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garanteix que són certes i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Per tant qualsevol dany causat per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de la persona interessada.

DRET DE SUPRESSIÓ

És el dret a sol.licitar la supressió de les seues dades personals quan, entre d’altres supòsits, ja no són necessaris per a la finalitat per la qual foren recaptats, o estan sent tractats d’una altra manera o retire el consentiment. S’ha de tenir en compte que no procedirà la supressió quan el tractament de les dades personals siga necessari, entre d’altres supòsits, per al compliment d’obligacions legals o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A LA LIMITACIÓ

És el dret a sol.licitar la limitació del tractament de les seues dades personals, el que suposa que en determinats casos puga sol.licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les seues dades personals o que les conservem més enllà del temps necessari quan puga necessitar-ho.

DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat al marcar “He llegit i accepte la política de privadesa” en qualsevol moment i segons s’especifica en l’apartat corresponent “Exercici de drets” o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. S’ha de tenir en compte que aquest dret no produirà efectes si, entre d’altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d’una obligació legal, l’execució i el manteniment d’una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Aisí mateix la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

DRET A LA PORTABILITAT

És el dret a rebre les dades personals que li incumbeixen i que ens haja facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a trasmetre’ls a un altre responsable, sempre i quan: el tractament es base en el seu consentiment i s’efectue per mitjans automatitzats o informàtics.

DRET D’OPOSICIÓ

És el dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals en base a l’interés legítim nostre. No seguirem tractant les seues dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

Si considera que tractem les seues dades personals d’una manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres o també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

EXERCICI DE DRETS

Pot exercir els drets que l’assisteixen a través de carta a l’adreça postal dalt indicada o a través de l’e-mail joan.ivars@gmail.com, adjuntant en ambdós casos còpia del seu NIF/NIE/Passaport o document anàleg.

V.- TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS.

DISPOSICIONS GENÈRIQUES

Les dades personals sol.licitades en cadascun dels tractaments específics són adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les que hi són tractades pel que es compleix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol.licitades en cadascun dels tractaments específics són les estrictament necessàries, la negativa a facilitar-les implicaria no poder prestar el servei sol.licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l’execució i el manteniment d’un contracte i en altres casos per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Formulari Contacte:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS MARINA ALTA

Finalitat: Gestió del formulari de contacte.

Legitimació: Consentiment exprés prestat al marcar “He llegit i accepte la política de privadesa”.

Destinataris: Cessions i/o transferències a terceres empreses i/o organismes tal com s’indica en la informació adicional.

Drets: Accés, rectificació, oposició, limitació, així com altres drets degudament recollits en la informació adicional.

+ Informació: Podeu consultar informació adicional al respecte a través del següent enllaç POLITICA PRIVACIDAD.

Formulari E-commerce:

INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS MARINA ALTA

Finalitat: Gestió de compres online.

Legitimació: Consentiment exprés prestat al marcar “He llegit i accepte la política de privadesa”.

Destinataris: Cessions i/o transferències a terceres empreses i/o organismes tal com s’indica en la informació adicional.

Drets: Accés, rectificació, oposició, limitació, així com altres drets degudament recollits en la informació adicional.

+ Informació: Podeu consultar informació adicional al respecte a través del següent enllaç POLITICA PRIVACIDAD.

Les dades personals es conservaran mentre no retire el consentiment, llevat que deguen conservar-se per al manteniment de la relació entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment d’obligacions legals.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies