CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE:
WWW.IECMA.NET1.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.
D’una part “INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DE LA MARINA ALTA”, d’ara endavant IECMA, les altres dades identificatives del qual consten en l’Avís Legal i titular del domini www.iecma.net, d’ara endavant Website, i d’una altra part; la Persona usuària que contracta els productes que s’ofereixen a través del Website.
2.- ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ.
La Persona usuària declara que té capacitat legal per a contractar i accepta l’adhesió plena i sense reserva a les Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant CGC, en la versió publicada al moment de la contractació.
3.- OBLIGACIONS DE LES PARTS.
3.1.- Obligacions de l’IECMA:
* Prestar els serveis conforme a les CGC i sense faltar a la bona fe contractual.
* Posar a la disposició de la Persona usuària les CGC i les condicions particulars si escau.
* Remetre a la Persona usuària justificant o factura dels productes contractats.

3.2.- Obligacions de la Persona usuària:
* Dur a terme l’íntegre compliment de l’establit en les CGC.

* Completar els formularis de registre amb informació veraç i actual. La Persona usuària serà l’única responsable de la veracitat i actualització de la informació.
* Mantenir la confidencialitat de la informació facilitada i notificar immediatament la pèrdua, extraviament, sostració, robatori, accés il·legítim, així com el seu coneixement per terceres persones.
4.- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES.
En cas d’indisponibilitat puntual d’un producte, la Persona usuària serà informada a través de correu electrònic de tal extrem .
5.- PREUS.
Els preus publicats inclouen IVA, impostos equivalents i despeses d’enviament. La Persona usuària podrà conèixer l’import de tals costos al moment de contractar el producte.
6.- FORMES DE PAGAMENT.
– Transferència Bancària.
7.- TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT.
La Persona Usuària adquireix la propietat dels productes en el moment del pagament complet de totes les quantitats, inclosos les despeses d’enviament.
El risc de pèrdua o deterioració es transmetrà a la Persona Usuària, quan aquesta o un tercer per ella indicat, diferent del transportista, haja adquirit la seua possessió material. En cas que siga la Persona Usuària la que encarregue el transport o el transportista triat no estiguera entre els proposats per l’IECMA, el risc es transmetrà a la Persona Usuària amb el lliurament dels béns al transportista.
8.- POLÍTICA D’ENVIAMENT.
DESTINACIÓ IMPORT
Espanya, Gratis (màxim 3 exemplars)
Altres destinacions Consultar
Termini orientatiu d’enviament de 7 dies hàbils. En tot cas l’IECMA lliurarà els productes a la Persona Usuària en un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la celebració del contracte.
Efectuada la contractació, la Persona Usuària rebrà un correu electrònic de confirmació de compra més altre de lliurament una vegada la comanda haja sigut lliurat al transportista.
9.- PROCEDIMENT, DRETS DE CANCEL·LACIÓ I DESISTIMENT, I GARANTIA LEGAL.
9.1.- Procediment.
Per a l’exercici dels drets de cancel·lació, desistiment i ús de la garantia, la Persona Usuària haurà de posar-se en contacte amb l’IECMA a través de 965 760 204 o iecma@iecma.net.
9.2.- Dret de Cancel·lació.
La Persona Usuària podrà cancel·lar la seua comanda sense cap cost sempre que aquesta es comunique abans que la comanda haja sigut posat a la disposició del transportista.
9.3.- Dret de Desistiment.
La Persona Usuària disposarà d’un termini de 14 dies naturals des que adquireix la possessió del bé per a desistir del contracte sense necessitat de justificació alguna i sense penalització alguna.
El dret de desistiment serà aplicable sempre que els productes contractats es retornen en les mateixes condicions (juntament amb el seu embalatge original complet, etiquetes i juntament amb qualsevol accessori relacionat amb els mateixos), i s’acompanye la factura de compra. En tot cas, l’IECMA determinarà si es compleixen aquests requisits.
En cas de concedir-se aquest dret la Persona Usuària assumirà el cost per la devolució dels productes, en cas de no concedir-se; es remetran els productes a ports deguts.
El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es referisquen al subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de la Persona Usuària o clarament personalitzats.
9.4.- Garantia Legal.
La Persona Usuària disposa d’un termini de dos anys de garantia des del lliurament del producte. No s’inclouen en aquesta garantia les deficiències ocasionades per negligències, colps, ús o manipulacions indegudes per part de la Persona Usuària. Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifesten en els sis mesos posteriors al lliurament del producte ja existien quan la cosa es va lliurar.
La garantia legal comprèn els següents drets per a la Persona Usuària:
* Si el producte no fóra conforme amb el contracte, la Persona Usuària podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulte objectivament impossible o desproporcionada en perjudici de l’IECMA. Totes les despeses per l’exercici d’aquest dret seran gratuïts per a la Persona Usuària.
* La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de la Persona Usuària, quan aquest no poguera exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s’hagueren dut a terme en termini raonable o sense majors inconvenients per a la Persona Usuària. La resolució no procedirà quan la falta de conformitat siga d’escassa importància.

11.- NOTIFICACIONS.
L’IECMA designa com a domicili a l’efecte de notificacions l’estipulat en l’Avís Legal. El correu electrònic facilitat per la Persona Usuària durant el procés de registre serà l’utilitzat per l’IECMA a l’efecte de practicar notificacions. Totes les notificacions que s’efectuen de conformitat amb el procediment indicat es consideraran vàlidament efectuades.
12.- JURISDICCIÓ COMPETENT.
En cas de litigi entre les parts, la competència territorial correspondrà, a elecció de la Persona Usuària, el domicili d’aquest o del demandat.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies